ODDYMIANIE GARAŻY

W związku z rosnącą liczbą samochodów oraz rozbudową miast a ograniczoną powierzchnią pod budowę, deweloperzy oraz Inwestorzy zmuszeni są przepisami do zapewnienia odpowiedniej liczby miejsc parkingowych. Większość nowo budowanych obiektów zarówno handlowych, mieszkaniowych jak i nawet użyteczności publicznej, zawiera kondygnację z parkingiem.

W zależności od powierzchni garażu należy wyposażyć garaż w instalację wentylacji pożarowej ( od pow. 1500 m2) lub wyłącznie w przewietrzanie, aby zapewnić oczyszczanie parkingu z emitowanych spalin samochodowych szkodliwych substancji i/lub trującego dymu podczas pożaru.

Instalacja wentylacji strumieniowej podczas codziennej pracy uruchamia wentylatory strumieniowe czasowo w funkcji przewietrzania garażu. Ponad to w przypadku przekroczenia stężenia zanieczyszczeń w garażu przy współpracy z instalacją detekcji CO i LPG instalacja wentylacji strumieniowej działa w funkcji wentylacji bytowej mając na celu obniżenie stężenia szkodliwych gazów.

Instalacja wentylacji strumieniowej składa się z wentylatorów strumieniowych rozmieszczonych pod stropem w garażu oraz wentylatorów głównych służących do wyciągu zanieczyszczeń oraz dymu podczas pożaru w przypadku garaży zamkniętych. W garażach otwartych strumień powietrza wywołany przez wentylatory strumieniowe kierowany jest do otwartej ściany.

Zalety impulsowej wentylacji strumieniowej w porównaniu z wentylacją kanałową są następujące:

• większa kontrola nad rozprzestrzenianiem się dymu podczas pożaru poprzez ukierunkowanie przepływu powietrza za pomocą wentylatorów strumieniowych w kierunku szachtu wyciągowego

• możliwość obniżenia wysokości garażu ze względu na brak konieczności zabudowy kanałów wentylacyjnych oddymiających – redukcja kosztów już na etapie projektowania i budowy obiektu

• redukcja kosztów eksploatacyjnych poprzez mniejsze zużycie energii

• brak kanałów pozwala na stworzenie lepszego planu zagospodarowania powierzchni garażu np. większą liczbę miejsc parkingowych

• skuteczniejsze przewietrzanie garażu – wentylacja impulsowa zapewnia skuteczniejsze podmieszanie powietrza ze stref przypodłogowej i podsufitowej. W przypadku podwyższenia się stężenia LPG, który jest gazem ciężkim utrzymującym się przy posadzce wentylatory strumieniowe szybko i skutecznie obniżają stężenie w porównaniu do wentylacji kanałowej.

• obniżenie kosztów wykonawstwa instalacji wentylacji pożarowej – instalacja impulsowa jest tańsza w wykonaniu i mniej czasochłonna oraz we względu na brak kanałów wentylatory główne oddymiające dobierane są z mniejszym sprężem, a co za tym idzie mniejszym silnikiem a nawet średnicą.

• szybszy i skuteczniejszy dostęp i zlokalizowanie źródła pożaru – wentylatory strumieniowe kierunkują dym w stroną szachtu a tym samym wymuszają ruch powietrza tak aby strona nawiewna była przestrzenią wolną od dymu.

DANE KONTAKTOWE:

Wentoprodukt
ul. Toszecka 60
44-100 Gliwice

email: biuro@wentoprodukt.pl
tel: +48 32 331 34 24
fax: +48 32 72 97 653

Czy wiesz że...

... wentylatory osiowe to obecnie zaawansowane technicznie maszyny aerodynamiczne: większość ludzi wie, że tłoczą lub wyciągają powietrze; niewielu potrafi dobrać, żeby były efektywne, oszczędne i niezbyt głośne?

Partnerzy

© 2020 Wszelkie prawa zastrzeżone. Made by IT Engineering